Пластиковый бассейн 3,5х6,0х1,8

Пластиковый бассейн 3,5х6,0х1,8